FAQ

Ik heb geen bevestigingsmail gehad

Het is mogelijk dat de bevestigingsmail bij uw ongewenste mail terecht is gekomen. Wilt u uw spam inbox checken? Treft u de email niet in spam folder aan, dan kunt u uw gegevens achterlaten en versturen wij de mail opnieuw. U kunt contact opnemen via info@meetcorona.nl.

Wanneer krijg ik mijn uitslag?

We streven er naar om uw analyse resultaat binnen 1 werkdag bekend te maken, nadat het moment dat de monsterafname heeft plaatsgevonden.  Het kan voorkomen dat deze streeftermijn wordt overschreden indien er sprake is van extreme drukte.

Voor wie is deze test beschikbaar?

Onze coronatesten zijn beschikbaar voor iedereen, met en zonder corona gerelateerde klachten.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik verstrek ?

Al uw gegevens worden zorgvuldig bewaard op een beveiligde server. De uitslagen van de test wordt enkel bekend gemaakt aan U als kandidaat. U bent zelf verantwoordelijk om deze informatie te delen met uw werkgever. Wij hebben de meldplicht om alle positieve resultaten door te geven aan de GGD. De analyseresultaten worden telefonisch niet doorgegeven. Medewerkers van My Health hebben geen inzage in de analyse resultaten. De analyseresultaten worden enkel verstrekt via de app of per SMS.

Moet ik bloed prikken voor deze test?

Voor de PCR-test en de sneltest is bloed afstaan om de aanwezigheid van Covid-19 te testen niet nodig. De test wordt uitgevoerd door middel van een uitstrijkje van de neus- en keel holte.
Voor een antistoffentest dient er wel bloed te worden afgestaan om de aanwezigheid van Covid-19 te testen.

Is deze test goedgekeurd door het RIVM/GGD?

Deze test heeft alle goedkeuringen van het RIVM die nodig zijn om de bepalingen voor de GGD en anderen te kunnen uitvoeren. Het certificaat is hier in te zien.

Kan ik de resultaten telefonisch opvragen?

Vanwege privacy- en veiligheidsredenen is het niet mogelijk om uitslagen telefonisch door te geven. Resultaten worden uitsluitend per sms aan de kandidaat verstrekt.

Hoelang zijn de resultaten houdbaar?

De resultaten zijn een momentopname van het moment dat de test bij u is afgenomen. U kunt sindsdien alsnog in aanraking zijn gekomen met objecten of personen die wel besmet zijn met het Covid-19 virus. Denk hierbij ook aan mogelijke besmettingsbronnen in uw huishouden. Het is dan ook zaak dat u zich voorafgaand aan de werkzaamheden in quarantaine houdt en de adviezen van de GGD/RIVM opvolgt.

Waarom is er toezicht door een huisarts nodig?

We bieden deze dienst als een op zichzelf staande service. Het laboratorium mag niet een onbekwaam persoon de verantwoordelijkheid van de uitslag geven, waarbij de ontvanger de relevantie niet kan overzien. Vandaar dat er aan de ontvangende kant noodzaak is om een medicus te betrekken. Dit is dan ook de basis waarmee wij deze meting kunnen aanbieden. COVID-19 is een meldingsplichtige pathogeen. Bij een positief resultaat wordt dit medegedeeld aan de GGD / RIVM. Naast het toezicht op de bemonsterde kandidaat, houdt de medicus tevens toezicht op deze meldingsplicht.